Proiect GP Media School - Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Du-te la conținut

Proiect GP Media School

PROIECT GP MEDIA SCHOOL

Prin proiectul GP-Media School ne propunem ca școala să devină un mediu mai placut pentru desfășurarea activităților elevilor și cadrelor didactice și de asemenea dorim ca activitățile desfășurate în școală și comunitate să fie mai bine diseminate în mediul online și în cadrul comunității locale. Vom încerca ca prin participarea activă în cadrul acestui proiect elevii școlii să dobândească competențe în domeniul comunicării, capacității de a munci în echipă, capacității de prelucrare a informatiei, de exprimare scrisă si de argumentare a opiniilor, utilizării mijloacelor IT (PC-uri, camera web, echipamente pentru Live Streaming, cameră video, reportofon, tehică audio etc), utilizării aplicațiilor IT (tehnoredactare, editarea video, editarea foto, editarea web etc), redactării de articole de presă în cadrul revistei online a școlii. În cadrul  canalul media online GP-SCHOOL TV vom încerca să difuzăm imagini live de la activitățile culturale și educaționale din școală, buletine de știri referitoare la școală și comunitate, înregistrări ale unor evenimente desfășurate în școală și comunitate.
        În cadrul revistei GP-SCHOOL MAGAZINE elevii școlii îndrumați de cadrele didactice vor activa în cadrul echipei redacționale deprinzând tainele meseriei de ziarist prin redactarea de articole personale sau publicarea de creații ale elevilor și cadrelor didactice din școală. Prin participarea la acest proiect, elevii și cadrele didactice din școală vor deveni mult mai implicate în  viața comunității locale în care trăiesc.
       Scopul proiectului: este crearea grupului media scolar GP-MEDIA SCHOOL, format din canalul media online GP-SCHOOL TV pe YouTube și revista GP-SCHOOL MAGAZINE  si are drept obiectiv principal dezvoltarea abilitătilor de învatare nonformala a elevilor prin extinderea procesului de predare-invatare, in sfera activitatilor extrascolare, utilizând mijloacele media moderne.
       Obiectivele proiectului:
• Amenajarea si dotarea cu echipamente multimedia a spatiului redactional;
• Crearea unui mecanism de informare a elevilor si comunitatii cu privire la evenimente si aspecte generale legate de scoala si comunitate;
• Implicarea membrilor comunitatii locale in activitatile scolii;
• Dezvoltarea capacitatilor de comunicare publica la nivelul elevilor;
• Identificarea si dezvoltarea unor aptitudini jurnalistice si literare ale elevilor;
• Dezvoltarea capacitatii de a lucra in echipa;
• Dezvoltarea spiritului de initiativa la nivelul elevilor, cadrelor didactice si reprezentantilor comunitatii;
• Dezvoltarea capacitatilor de prelucrare a informatiei, de exprimare scrisă si de argumentare a opiniilor;
• Dezvoltarea unei culturi democratice in scoala prin participarea elevilor la luarea deciziilor, prin informare si responsabilizare;
• Asumarea de responsabilitati in organizarea unor activitati extrascolare;
• Formarea si dezvoltarea in randul elevilor a talentului gazetaresc;
• Stimularea imaginatiei si creativitatii elevilor;
• Proiectul va oferi informatii despre evenimentele desfasurate in scoala si in comunitate in cadrul celor trei sate ale comunei Apateu: Apateu, Berechiu si Motiori.
Activitățile proiectului:
1. Constituirea echipei redactionale formata din 20  elevi, 10 cadre didactice, 1 reprezentant al primariei Comunei Apateu, 2 reprezentanti ai Consiliului Reprezentativ al Parintilor, 1 reprezentant al Dispensarului Uman, 2 reprezentanti ai cultelor religioase din Comuna Apateu. Stabilirea responsabilitatilor.
2. Stabilirea grilei de emisiuni a postului TV, GP-SCHOOL TV și al planului revistei GP-SCHOOL MAGAZINE.
3. Amenajarea și dotarea spațiului redactional cu echipamentele necesare pentru editarea si difuzarea in online a materialelor realizate (revista si materiale video).
4. Realizarea si configurarea canalului media pe YouTube.
5. Familiarizarea elevilor din echipa redactionala cu utilizarea echipamentelor multimedia folosite pentru prelucrarea materialelor video si difuzarea in online. Cursuri de utilizare a echipamentelor multimedia.
6. Pregatirea materialelor necesare pentru primul numar al revistei și pentru prima emisie online live.
7. Difuzarea emisiilor de proba pentru a verifica functionalitatea echipamentelor si calitatea emisiei video-audio.
8. Promovarea proiectului in mass media judeteana.
9. Lansarea GP-SCHOOL TV si GP-SCHOOL MAGAZINE.
10. Evaluarea activitatii grupului media școlar GP-MEDIA SCHOOL.
Impact și rezultate așteptate:
         Dezvoltarea competențelor de comunicare publică în rândul elevilor școlii. Elevii școlii vor dobândi competențe sporite în domeniul IT. Comunitatea locală va fi mult mai informată în ceea ce privește activitățile desfășurate în școală și comunitate.Înapoi la cuprins