Mobilități - Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Du-te la conținut

Mobilități

ERASMUS+
ROMÂNIA - DECEMBRIE 2016

În perioada 5-11 decembrie 2016 a avut loc prima întâlnire din cadrul proiectului la Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu în România. Pe parcursul întâlnirii a fost stabilit ”Planul de actiune” al proiectului pentru perioada 2016-2018. Au fost proiectate datele calendaristice la care vor avea loc următoarele mobilități în cadrul proiectului și responsabilitățile fiecărui partener în cadrul întâlnirilor de proiect viitoare. Partenerii din Cipru au prezentat o lecție deschisă cu ajutorul elevilor din Apateu în care au folosit metode kinestezice. Fiecare partener din proiect a prezentat cu ajutorul mijloacelor multimedia o scurtă și dinamică prezentare a școlii de proveniență. A avut loc competiția de stabilire a siglei proiectului, în urma votului partenerilor a fost declarată câștigătoare sigla propusă de Agrupamento de Escolas de Vilela din Portugalia. De asemenea fiecare partener a prezentat un raport rezultat în urma aplicării unor chestionare în rândul elevilor și cadrelor didactice prin care s-a urmărit identificarea nivelului de aplicare și de cunoaștere a metodelor kinestezice în fiecare școală.
MAREA BRITANIE - FEBRUARIE 2017

În perioada 20-26 februarie 2017 a avut loc a doua întâlnire din cadrul proiectului la Mount Kelly Foundation în Marea Britanie.
În prima zi a întâlnirii colegii din Marea Britanie ne-au prezentat multitudinea de spații educaționale, sportive, spirituale existente pe vastul domeniu al școlii. Am rămas impresionați de dotările existente și de organizarea lor. Am participat apoi la o întâlnire cu conducerea școlii.
Pe parcursul săptămânii reprezentanții fiecărei școli participante au ținut o lecție deschisă folosind metodele kinestezice în care au prezentat țara, regiunea și școala de unde proveneau, lecțiile au fost foarte dinamice și foarte apreciate de către elevii britanici.
Pe rând fiecare școală participantă a prezentat două metode kinestezice la disciplinele matematică și ICT. După prezentări au avut loc discuții în care s-au analizat activitățile desfășurate făcându-se o evaluare a metodelor prezentate de fiecare țară și s-au făcut propuneri de care să se țină cont în realizarea metodelor kinestezice la alte discipline pe viitor. Toată lumea a fost de acord că utilizarea metodelor kinestezice face ca actul educațional să fie mai antrenant și mai pe placul elevilor.
În ziua a treia am vizitat o clădire a școlii în care studiau elevii cu nevoi speciale și am fost impresionați de ordinea care domnea peste tot și de metodele pe care le utilizau în educarea elevilor.
Pe lângă activitățile educaționale am desfășurat și vizite de documentare în împrejurimi, am vizitat o școală cu elevi de ciclul primar dintr-o localitate apropiată, am avut o scurtă întâlnire cu primarul orașului Tavistok, am vizitat Dartmoor National Park și Dartmoor Museum.
Vineri am asistat la o activitate de rugăciune desfășurată în capela școlii care avea dimensiuni mai mari decât biserica din Apateu. Școlile din Lituania și România au prezentat metode kinestezice la matematică și ICT, urmate de discuții despre utilitatea metodelor kinestezice. După masa am asistat la un show de robotica urmat de o întâlnire în care au avut loc discuții referitoare la proiect și diseminarea proiectului. Seara s-a încheiat cu un spectacol muzical oferit de elevii și profesorii școlii.
TURCIA - MAI 2017

În perioada 01-08 mai 2017 a avut loc a treia întâlnire din cadrul proiectului la Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi în Turcia, reprezentanții școlii noastre: Botaș Alina, Floroae Luciana și Vlad Lenuța au participat la întâlnirea din Turcia alături de partenerii din Portugalia, Marea Britanie și Lituania. Această reuniune a avut ca scop principal prezentarea de metode kinestezice de predare-învățare a limbilor moderne.
Fiecare partener a trebuit să pregătească două metode kinestezice care să poată fi aplicate în procesul de predare a limbilor moderne. Pe parcursul săptămânii s-au derulat sesiuni de training în care fiecare partener a prezentat metodele pregătite. După fiecare sesiune de training s-au analizat metodele prezentate notându-se punctele tari și aspectele care ar putea fi îmbunătățite. În urma acestei activități fiecare partener s-a întors acasă cu un portofoliu bogat în ceea ce privește metodele kinestezice și anume un număr de 12 metode pe care profesorii de limbi moderne le vor aplica în cadrul orelor.
O altă activitate derulată în cadrul acestei întâlniri a fost prezentarea lecțiilor deschise pregătite de fiecare țară. Aceste lecții au avut ca temă prezentarea țării folosind metode kinestezice. Fiecare lecție a durat o oră și jumătate și la aceste lecții au participat elevii de la școala gazdă. Această activitate s-a dovedit a fi benefică atât pentru elevii de la școala din Turcia cât și pentru cadrele didactice participante la reuniune. Elevii de la școala gazdă au reușit să acumuleze foarte multe informații despre țările participante într-un timp relativ scurt și într-un mod foarte plăcut. Informațiile nu le-au fost furnizate în mod direct ci ei au trebuit să le descopere prin diferite jocuri. S-a putut observa că elevii se implică cu plăcere în astfel de lecții în care predomină metodele kinestezice.
De asemenea, în cadrul reuniunii s-au discutat anumite aspecte referitoare la raportul intermediar ce trebuie trimis de fiecare țară parteneră și despre materialele ce se vor pregăti pentru întâlnirea de management din luna iulie ce va avea loc în Cipru.
CIPRU - IULIE 2017

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada
03-05.07.2017 în Cipru. La această întâlnire au participat câte doi reprezentanți de la fiecare școală parteneră. Scopul principal al acestei întâlniri a fost analiza rezultatelor după primul an de proiect în vederea realizării raportului intermediar.
Partenerii din Marea Britanie au pregătit analiza Swot a proiectului care a fost discutată în cadrul întâlnirii. În urma discuțiilor au survenit unele completări în ceea ce privește punctele tari și oportunitățile pe care le oferă proiectul Erasmus+. Această analiză a fost publicată pe site-ul proiectului la rubrica rezultate.
O altă activitate derulată în cadrul acestei reuniuni a fost analiza impactului pe care l-a avut aplicarea metodelor kinestezice la disciplinele matematică și ICT. În urma introducerii acestor metode în cadrul orelor de curs fiecare țară parteneră a aplicat chestionare profesorilor de matematică și ICT pentru a vedea impactul . În urma aplicării chestionarelor fiecare țară a făcut un raport pe care l-a prezentat în Cipru. S-a stabilit ca până la reuniunea din Lituania din luna octombrie partenerul din Cipru să facă o situație comparativă referitoare la impactul aplicării metodelor kinestezice în toate țîrile implicate.
În ultima parte a întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la organizarea întâlnirii din Lituania, întâlnire ce va avea ca temă pregătirea de metode kinestezice pentru disciplinele socio-umane. Tot în cadrul reuniunii din Lituania se va desfășura o conferință pentru care fiecare partener va pregăti o metodă pe care o va prezentă la patru grupuri (elevi și profesori din școala din Lituania) și din școlile apropiate.
LITUANIA - OCTOMBRIE 2017

În perioada 2-8 octombrie 2017 a avut loc întâlnirea de învățare-predare-instruire desfășurată în Lituania. În prima zi ne-am oprint la Vilnius unde am făcut un tur al orașului vizitând Palatul Prezidențial, Dealul celor trei cruci și alte obiective turistice. După amiaza am parcurs cu autocarul 320 km și am ajuns la școala parteneră în orașul Silute. Miercuri am participat la Conferința Internațională organizată de gazde și la care au participat profesori din mai multe regiuni ale Lituaniei. A fost prima mobilitate la care au participat și elevi. Elevii Bota Tania și Hagău Dominic au participat la activități dedicate elevilor fiind angrenați într- serie de proiecte alături de colegii lor din Marea Britanie, Lituania, Portugalia, Turcia, Cipru. Profesorii Vlad Claudiu și Borca Viorica au prezentat în cadrul conferinței o metodă kinestezică pe care au aplicat-o pe rând la 4 grupe de profesori din Lituania, același lucru l-au făcut și ceilalți parteneri. Această întâlnire a avut ca scop principal prezentarea de metode kinestezice de predare învățare la științe sociale. Fiecare partener a prezentat și aplicat cu ajutorul partenerilor două metode kinestezice la discipline precum istoria, geografia sau cultura civică. O altă activitate a constat în aceea că partenerii din fiecare țară au pus în practică o lecție deschisă împreună cu elevii lituanieni în care folosind metode kinestezice si-au prezentat țara, regiunea și școala de unde proveneau. Pe parcursul săptămânii ne-am întâlnit cu primarul localității și cu responsabilul cu educația din Consiliul Local. A fost o săptămână de neuitat pentru toți participanții, mulțumim tuturor partenerilor pentru spiritul de colegialitate și colegilor din lituania pentru ospitalitate.
CIPRU - IANUARIE 2018

În perioada 22-28 ianuarie 2018 am participat la întâlnirea de învățare-predare-instruire desfășurată la Saint John’s High School din  orașul Limassol la partenerii din Cipru.
În prima zi a întâlnirii colegii din Cipru ne-au prezentat spațiile școlii și am făcut cunoștință cu elevii și cadrele didactice din școală prin participarea la lecții. Am participat apoi la o întâlnire cu conducerea școlii. Apoi profesorii din Portugalia și România au ținut pe rând o lecție deschisă folosind metodele kinestezice în care au prezentat țara, regiunea și școala de unde proveneau, lecțiile au fost foarte dinamice și foarte apreciate de către elevi. În a doua parte a zilei au avut loc discuții despre proiectarea chestionarului privind metodele kinestezice adresat profesorilor care predau discipline din aria curriculară științe: biologie, chimie, fizică.
În a doua zi a întâlnirii profesorii din  Portugalia, UK și România au prezentat pe rând două metode kinestezice la discipline din aria curriculară științe. După prezentări au avut loc discuții în care s-au analizat activitățile desfășurate făcându-se o evaluare a metodelor prezentate de fiecare țară și s-au făcut propuneri de care să se țină cont în realizarea metodelor kinestezice la alte discipline pe viitor. După masă colegii din Lituania și UK au prezentat pe rând o lecție deschisă folosind metodele kinestezice în care au prezentat țara, regiunea și școala de unde proveneau interacționând cu elevii școlii din Cipru.
În ziua a treia colegii din Cipru au prezentat pe parcursul a teri ore mai multe metode kinestezice în cadrul lecțiilor de chimie, fizică sau biologie, la activitate au participat elevii ciprioți și profesori de specialitate. Pe urmă colegii din Lituania au prezentat metodele create de ei la dicipline din aria curriculară științe. După amiază au avut loc mai multe întâlniri în care au avut loc discuții privind metodele kinestezice prezentate de colegii din Cipru și Lituania..
În ziua a patra și a cincea au avut loc discuții privind acțiunile de monitorizare și diseminare a proiectului, fiecare școală prezentând cum realizează monitorizarea și activitățile de diseminare a activităților și rezultatelor proiectului. Apoi au avut loc discuții privind întâlnirea viitoare care va avea loc în luna aprilie în Portugalia.   
PORTUGALIA - APRILIE 2018

În perioada 16-22 aprilie 2018 a avut loc ultima întâlnire de învățare-predare-instruire din cadrul proiectului la Agrupamento de Escolas de Vilela, din Portugalia . Reprezentanții școlii noastre: profesorii: Vlad Claudiu, Borca Viorica și elevii: Botaș Bianca și Indrei Dragoș au participat la întâlnirea din Portugalia alături de partenerii din Cipru, Turcia și Lituania. Această reuniune a avut ca scop principal prezentarea de metode kinestezice de predare-învățare la discipline din aria curriculară Arte. Fiecare partener a trebuit să pregătească două metode kinestezice care să poată fi aplicate în procesul de predare a Educației Plastice sau Educației Muzicale. Pe parcursul săptămânii s-au derulat sesiuni de training în care fiecare partener a prezentat metodele pregătite. După fiecare sesiune de training s-au analizat metodele prezentate notându-se punctele tari și aspectele care ar putea fi îmbunătățite. La această reuniune școala din România s-a prezentat cu trei metode kinestezice care au fost foarte apreciate de colegi.
O altă activitate derulată în cadrul acestei întâlniri a fost prezentarea lecțiilor deschise pregătite de fiecare țară. Aceste lecții au avut ca temă prezentarea țării folosind metode kinestezice. Fiecare lecție a durat circa o oră și la aceste lecții au participat elevii de la școala gazdă. Elevii portughezi s-au comportat exemplar participând cu mult entuziasm la aceste lecții deschise și dovedind că dețin cunoștințe despre caracteristicile geografice și culturale ale partenerilor din proiect. Pe parcursul întâlnirii elevii noștri au participat la ateliere de prelucrare a lutului și pictură pe lut și faianță. Am avut o întâlnire cu reprezentanții oficialităților locale în care fiecare partener a făcut o scurtă prezentare a școlii de proveniență. În timpul liber am vizitat obiective culturale din orașul Porto, am participat activ la un scurt curs de golf în care fiecare dintre noi a dovedit că este ”pregătit” pentru a practica acest sport.
Pe finalul săptămânii în cadrul întâlnirilor au avut loc discuții privind aplicarea chestionarelor la profesorii de științe, precum și discuții privind întâlnirea de management ce va avea loc în luna iulie în Marea Britanie.
Înapoi la cuprins