Despre proiect - Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Du-te la conținut

Despre proiect

ERASMUS+


PROIECT ERASMUS+

Titlul proiectului:
”Influence of Kinesthetic Teaching and Learning Upon the Development of the Students' Educational Quality”
2016-1-LT01-KA219-023141_1 
         Prin acest proiect de studiu căutăm să promovăm abordări inovatoare la nivel local, regional şi european. În special acest proiect este o contribuţie importantă înspre atingerea obiectivelor cadrului strategic pentru cooperare europeană a „Educaţiei şi pregătirii 2020” (ET2020), precum şi pentru obiectivele educaţionale ale strategiei „Europa 2020”.
 
         Toţi partenerii vor urmări priorităţile de a „revizui şi întări profilul profesional al meseriei de profesor” şi de a „îmbunătăţi performanţele tinerilor la şcoală”. În timpul acestor activităţi de proiect vor fi promovate incluziunea socială, precum şi abilităţile TIC. TIC va fi folosit în toate fazele proiectului – comunicare, prezentare, evaluare, diseminare şi aşa mai departe.
 
         Vom organiza două întâlniri transnaţionale de proiect. Toate şcolile partenere sunt responsabile să organizeze o activitate de învăţare, predare şi pregătire. Vor fi organizate 6 întâlniri de pregătire. Atât întâlnirile transnaţionale de proiect, cât şi activităţile de învăţare, predare şi pregătire vor oferi o experienţă activă şi o testare de către stilul kinestezic de predare/învăţare prezentat anterior.
 
         Proiectul nostru este orientat către profesorii diferitelor materii şi către elevii cu vîrste cuprinse între 13 şi 16 ani. Toţi profesorii participanţi vor fi cooperanţi, deschişi, vor oferi sprijin şi vor fi dornici să înveţe despre metodele kinestezice de predare/învăţare cu scopul de a dezvolta calitatea educaţională pentru elevi.
 
         Rezultatele şi impactul proiectului se vor baza pe obiectivele menţionate mai sus. Va exista o creştere a dorinţei de a învăţa anumite materii; ca o consecinţă, elevii vor obţine rezultate mai bune la teste, astfel nu vor mai exista atât de multe momente de neimplicare în timpul lecţiei, precum şi atât de multe cazuri de abandon şcolar. Mai mult, se va îmbunătăţi motivaţia şi va exista o schimbare de atitudine cu privire la învăţarea de-a lungul vieţii în cadrul european, mai ales din partea colegilor şi a elevilor. Beneficiile individuale şi sociale pe termen lung vor fi vizibile prin faptul că toţi participanţii vor fi bine echipaţi cu metodele kinestezice de predare/învăţare.
 
         Şcolile partenere vor avea o pagină web comună unde vor posta prezentări şi diseminare a lucrului lor, precum şi rezultatele proiectului. Va fi implementată o diseminare amplă a proiectului prin atelierele de lucru ale profesorilor, conferinţe internaţionale, articole şi programe de pregătire a profesorilor.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 
  • Încurajează profesorii din UE să folosească mai mult stilul kinestezic de predare/învăţare cu scopul de a satisface nevoile educaţionale ale fiecărui elev;
  • Îi ajută pe profesorii europeni să diferenţieze mai bine şi să individualizeze educaţia;
  • Consolidează calificările profesorilor prin metode inovatoare de predare;
  • Completează lipsa de cunoştinţe despre predarea/învăţarea kinestezică. Acest stil de predare/învăţare este prea puţin folosit ca stil auditiv sau vizual. Profesorii au foarte puţină experienţă în a lucra cu elevii prin stilul de învăţare kinestezic;
  • Permite folosirea fondurilor europene pentru a maximiza procesul de învăţare despre punctul kinestezic de predare/învăţare;
  • Ajută la prevenirea abandonului şcolar, deoarece stilul kinestezic de predare/învăţare este foarte potrivit pentru elevii mai slabi;
  • Îmbunătăţeşte motivaţia elevilor de a învăţa şi cunoştinţele lor referitoare la diferite subiecte, mai ales a celor de pe platforma STEAM, care influenţează dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale ale elevilor;
  • Dezvoltă şi întăreşte claborarea între statele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte limba şi cultura;
  • Descoperă diferenţele personale şi oferă educaţie în acord cu nevoile şi abilităţile de învăţare ale elevilor;
  • Prin mediere şi aplicarea metodelor kinestezice de predare/învăţare, dezvoltă expertiza metodologică a profesorilor;
  • Măreşte frecvenţa folosirii metodelor de predare şi învăţare prin cooperare. Creează materiale de predare şi împărtăşeşte rezultatele cu colegii şi autorităţile locale;
  • Lucrând cu profesori din ţări europene, toţi profesorii vor avea de beneficiat unii de la alţii şi vor avea ocazia de a-şi dezvolta planurile educaţionale;
  • Vom avea lecţii deschise în timpul activităţilor de proiect. Aceasta va crea oportunitatea de a asista la ore, de a face schimburi colegiale şi comparaţii între diferitele programe de curriculum;
  • Ţinteşte scăderea ratei abandonului şcolar şi creşterea performanţelor activităţilor de învăţare;
  • Iniţiază abilităţi antreprenoriale şi creează o identitate a cetăţeniei europene active.
 
Înapoi la cuprins